Werkzaamheden en vertegenwoordigingen

Om de belangen van onze leden te behartigen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitsborging in het bodembeheer is de VKB betrokken bij verschillende projecten en hebben we zitting in / onderhouden we contacten met diverse externe gremia.

Projecten

 • Begeleidingscommissie project SIKB 0101 datacommunicatie (CCvD Databeheer)
 • Regiegroep BRL 15000 en toezicht
 • Begeleidingcommissie BRL 1000 en 2000
 • Harmonisatie Hfd.4 (CCvD Bodembeheer)

Vertegenwoordigingen

 • Bestuur SIKB
 • Programmaraad SIKB
 • Sectie Meten en Advies SIKB
 • Sectietrekkersoverleg SIKB
 • Centraal College van Deskundigen Bodembeheer SIKB
 • Centraal College van Deskundigen Databeheer SIKB
 • Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit
 • Uitvoeringsprogramma bodemconvenant
 • AP04 M
 • VKB-FeNeLab overleg
 • Subcommissie NEN veldwerkbodemonderzoek, inclusief onderliggende taakgroepen NEN5725/NEN5717 en NEN5720

Contacten

 • Federatie van Nederlandse Laboratoria
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+
 • VNG WEB
 • IPO BOOG
 • VNO/NCW
 • Vereniging voor Ondernemers in de Archeologie
 • Vereniging voor Milieu Adviesbureaus (VVMA)
 • NLingenieurs
 • NEN