Op 22 mei 2014 heeft ILT een ‘Sectordag bodem’ gehouden. Gezien de grote belangstelling konden niet alle inschrijvingen worden gehonoreerd en op is er 30 oktober 2014 een tweede Sectordag bodem gehouden.

Met deze sectordagen wilde ILT de bedrijven uit de bodemsector informeren over ontwikkeling van de bodemregelgeving, de invulling van het toezicht en de ILT-inspecties die dit jaar op het programma staan. Na elke presentatie was er ruimte voor vragen en opmerkingen. De VKB was uitgebreid vertegenwoordigd bij beide dagen en heeft actief meegedaan met discussies en veel vragen gesteld.

Ook de Sectordag op 30 oktober was druk bezocht en de Essentiele Eisen  (EE) kwamen veelvuldig aan de orde. Deze eisen moeten gaan fungeren als dé punten waar de inspectie zich op zal richten. Het moet een handhaafbare set worden, die de huidige beoordelingsrichtlijnen als toetsdocument voor handhaving zal vervangen.

Het Ministerie van I&M is op dit moment hard bezig de EE te ontwikkelen en wil deze in 2015 publiceren. De branche is uitgenodigd om mee te denken in dit proces.

Voor dit najaar staan inspecties op de BRL 6000 en 7000 gepland. De EE zijn nog niet beschikbaar om als toetsdocument te kunnen dienen. Handhaving zal plaatsvinden op basis van de richtlijnen, maar er is wel een shortlist van specifieke beoordelingspunten samengesteld. Deze omvat o.a. controle op de aanwezigheid MKB bij kritische werkzaamheden; op de aanwezigheid van een actueel logboek, op functiescheiding, op depotvorming en op de wijze van eindbemonstering.

Tevens is kort aangestipt dat ILT voor de langere termijn mogelijkheden ziet voor een convenant tussen ILT en individuele bedrijven, vergelijkbaar met andere sectoren (o,a, transport). Een dergelijk convenant moet leiden tot minder handhaving en zou open staan voor bedrijven waarin ILT vertrouwen heeft. ILT overweegt tevens haar bevindingen van inspecties te publiceren en zo door  “faming and shaming” bekendmaken wie het goed en slecht doen in de bodembranche. De meningen over deze voorstellen waren sterk verdeeld.

Door de dagvoorzitter is geconcludeerd dat sfeer van de recente bijeenkomst minder fel was dan de sessie in het voorjaar. Iedereen wacht met spanning op de Essentiële Eisen.

De presentaties zijn te vinden onder:
http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/bodem/ontwikkelingen/in_gesprek_over_bodemtoezicht/

Voor vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat.