De VKB staat al sinds jaar en dag voor kwaliteitsverbetering in de bodemketen. Maar in de laatste jaren zijn daar ook andere doelstellingen bijgekomen: we willen meer intermediair zijn tussen Europese ontwikkelingen en Nederlandse actoren, we willen optreden als klankbord en voorzien in informatie, en we willen spil zijn in een sterk netwerk. Daarmee vergroten we onze lobbykracht, en kunnen we in gezamenlijkheid standpunten innemen.

Dat alles vraagt wel om een andere structuur van onze vereniging. Die structuur wordt momenteel aangepast door een Statutenwijziging. In de nieuwe vorm zijn beter in staat het werkterrein te vergroten ( naar Europa, naar andere thema’s), functioneren we beter als vereniging in alle geledingen, en bieden we onze leden meer waar voor hun geld en een grotere betrokkenheid.

We hebben de structuurwijziging ingezet door afdelingen te creëren. In die afdelingen zijn we dan beter in staat om inhoudelijke discussie te voeren en besluiten voor te bereiden. Daarmee bereiken we dat we in de Algemene ledenvergadering vooral over strategie en hoofdzaak discussiëren. Voor kleinere bedrijven wordt het aantrekkelijker om lid te worden, omdat de bijdrage afhankelijk wordt gesteld van het aantal afdelingen waarin het bedrijf deelneemt. Maar nog belangrijker: het bedrijf kan in de afdeling zijn invloed zichtbaar maken!

De Statutenwijziging is op 26 juni 2014 in de ALV aangenomen. In de zomer van 2014 zullen we het Huishoudelijk Reglement en de afdelingsstructuren gaan opstellen, waarna we eind 2014 gaan werken in de nieuwe structuur. In het nieuwe begrotingsjaar 2015 zal ook de financieringsgrondslag in gang gezet worden.

september 2014