Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Gezien de ontwikkelingen en in het licht van de door de overheid getroffen maatregelen, is besloten om de bijeenkomst tot nader order uit te stellen.

 

NEN organiseert op 26 maart 2020 bij RWS (Rijkswaterstaat) Lelystad een introductiebijeenkomst voor een nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. De bijeenkomst wordt georganiseerd om veldwerkbureaus en laboratoria bekend te maken met de inhoud van de norm.

In de herziene internationale norm, NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’, is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming.

Ontwerp NEN 7776:2020 ‘Bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid’ is vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 in te zien en te voorzien van commentaar via normontwerpen.nen.nl.

Tijdens de bijeenkomst krijgen toekomstige gebruikers informatie over de inhoud en de toepassing van de norm. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk vrijdag 20 maart via NEN Evenementen.

Ga naar de bovenkant