FAQ items aan het laden...

Platform Bodembeheer – Bodembeheer van de toekomst

Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Grote maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingswet vragen om een ander bodembeheer. Een beheer dat meer is gestoeld op duurzaam bodem- en landgebruik, waardoor we op lange termijn veilig en gezond kunnen wonen, werken, voedsel produceren en ruimte bieden voor water, natuur en biodiversiteit.

Hoe gaat u hier invulling aan geven, in de periode na 2020? Op 18 juni 2019 kijken we naar ideeën over de toekomstige inrichting van Nederland. Dat is veel en groots. En één ding weten we zeker: deze ideeën worden in enkele jaren doorvertaald naar regionale en lokale gebieden. De impact op het landschap zal enorm zijn, de gevolgen voor de bodem groot. In de bijeenkomst komen mensen en organisaties aan het woord die hier mee bezig zijn. Ze gaan graag met u in gesprek.

Meer informatie vindt u hier: programma

Aanmelden kan via deze link: aanmelden