Symposium Bodem Breed 2020

Laden Evenementen

Het is alweer de 32e editie van het symposium. Al die jaren heeft het symposium de functie van het agenderen van nieuwe onderwerpen, kennis te delen en vooral ook te netwerken. Dit jaar zijn we met Bodem Breed te gast bij de provincie Utrecht, de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

 

Maatschappelijke opgaven centraal

In het programma van de komende editie van Bodem Breed willen we nadrukkelijk ruimte vrijhouden voor (inter)nationale en wetenschappelijke ontwikkelingen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven energietransitie, klimaat-adaptatie, circulaire economie en duurzaam bodembeheer van landbouwbodems. Daarnaast willen we graag goede praktijkvoorbeelden aan bod laten komen.

Het programma is inmiddels bekend en te vinden via deze link.

Ook dit jaar biedt Symposium Bodem Breed u (als betalende deelnemer) graag de mogelijkheid om een tweede persoon van uw eigen organisatie (mits 35 jaar of jonger op de dag van het symposium) gratis mee te nemen. Voor meer informatie en om u aan te melden voor het symposium kunt u terecht op deze pagina.

Update i.v.m. Corona maatregelen:

Nu het weer kan en mag, hebben we besloten de uitdaging aan te gaan symposium Bodem Breed 2020 op locatie te organiseren en wel op 28 oktober 2020. Vanzelfsprekend houden we daarbij alle regels en richtlijnen van het RIVM in acht. Dat houdt in dat er genoeg mensen kunnen komen om er een gezellig Bodem Breed van te kunnen maken, maar er een aantal beperkingen zullen zijn.

Begin september volgt nader bericht over het aangepaste programma en de wijze van inschrijving om te kunnen deelnemen. Dit geldt ook voor degenen die zich al ingeschreven hebben.

 

Go to Top