Tijdens een bijeenkomst op 21 juni 2017 heeft een groot aantal organisaties toegezegd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijk aanwezigheid van asbest. Door middel van het opbouwen en analyseren van een database, verwachten we meer inzicht te krijgen in deze relatie op nationaal niveau. De resultaten van het onderzoek kunnen op termijn wellicht aanleiding zijn om de eisen aan vooronderzoek (uit de NEN normen) bij bodemonderzoek en partijkeuringen te herzien.

Initiatief van NEN, VKB en RWS.

De bijeenkomst van 21 juni was georganiseerd door Alexander Koenders (voorzitter van de NEN projectgroep asbest), de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) en Rijkswaterstaat Bodem+. Bij het initiatief zijn een groot aantal organisaties betrokken. Vanuit het bedrijfsleven nemen onder andere de VKB, diverse adviesbureaus, de Branche Organisatie Grondbanken (BOG) en diverse netbeheerders deel, maar ook NEN en SIKB zijn erbij betrokken. Vanuit de overheid zijn een aantal gemeenten en omgevingsdiensten, een waterschap en de rijksoverheid (Rijkswaterstaat en de ILT) aangehaakt.

Deelnemen aan het onderzoek

Een projectvoorstel wordt in een kleine werkgroep nader uitgewerkt en is waarschijnlijk kort na de zomer van 2017 gereed. In het projectvoorstel wordt ingegaan op het doel en uitgangspunten van het onderzoek en een standaard format voor de criteria in de database. Voor deelname aan het onderzoek kun u contact opnemen met Peter van Mullekom (06 – 22749082).

 

Het gehele persbericht over dit gezamenlijk onderzoek kunt u lezen op de website van RWS