Op 29 mei is er een landelijke dag georganiseerd door het Platform Toezicht Bodem, in samenwerking met VKB. Het doel van de bijeenkomst was om in discussie te gaan met elkaar en begrip te te krijgen voor elkaars rol en werkzaamheden. De bijdrage van VKB bestond uit de organisatie van een drietal workshops:

  • Knelpunten bij aanleg en onderhoud kabels en leidingen (Twan Gores van Alliander)
  • Samenwerking tussen publiek en privaat in relatie tot toezicht bodem (Ronny Huls, VKB/EcoReest)
  • Toekomstbestendige opzet en benadering van toezicht onder de Omgevingswet (Rik de Visser van Stantec)

Er was veel ruimte voor uitwisseling van ervaring en standpunten. De dag heeft bijgedragen aan meer begrip voor elkaars positie en een aantal concrete suggesties voor een vervolg.

Verslag van de bijeenkomst