De VKB is al sinds enkele jaren een warm pleitbezorger van een zogenaamd Expertisemodel. Dat is een soort blauwdruk van functiebenamingen, zodat markt en opdrachtgever eenduidig gebruik kunnen maken van functieomschrijvingen in werkzaamheden. Beide partijen weten dan wat we verstaan onder bijvoorbeeld een senior-projectleider.
Waarom willen we dat? We constateren in de sector, mede door de moeilijke marktomstandigheden en door verscherpte handhaving, een dreiging van kwaliteitserosie.
Dat zien we aan opdrachtnemerskant, maar ook aan opdrachtgeverskant.

Aan de kant van de opdrachtgevers sluit men zich goeddeels bij deze gedachte aan. Zij zien een soort Gilde 2.0 voor zich; dat sluit aan bij de oude meester-gezel-leerling gedachte; zij omschrijven het als een onafhankelijke pool van deskundigen. Als drijfveer zien zij verder dat werken in de ondergrond namelijk ook werken in onzekerheid betekent. De branche in alle breedte moet zien te voorkomen dat daardoor afkalving van kennis en kunde ontstaat. Kernwoorden zijn verder: persoonscertificatie of -erkenning, gedragscode, tuchtrecht, opleiding. Parallellen zijn er in de advocatuur en het notariaat en de paramedische sector.

Alle partijen zien een duidelijke rol voor VKB en NL-Ingenieurs als het gaat om het versterken van kwaliteit en kennis. NL-Ingenieurs heeft een dergelijke gedachte overigens parallel hieraan geopperd en hierover het document Samenwerken aan vakmanschap en kennis opgesteld.

Het onderwerp sluit dus goed aan bij de tijdgeest; we gaan verder met het door ontwikkelen van onze idee├źn hierin.

september 2014