De VKB is samen met VVMA, SIKB en Ministerie van I&M bezig om de discrepantie die is opgetreden door een wijziging in de Regeling Bodemkwaliteit (IENM/BSK-2014/53003) die per 1 april 2014 is ingetreden op te lossen. Deze wijziging zorgt ervoor dat, in tegenstelling tot de BRL en protocollen, er, behoudens in het kader van opleiding, geen niet-geregistreerde 2e man mee kan om te assisteren bij monsternemingen of veldwerk.  Deze wijziging zorgt voor onbedoelde negatieve effecten op inzet, kwaliteit en opleiding. Zo kan bijvoorbeeld een zeer ervaren en kundige senior- veldwerker die op het fysieke vlak wat ondersteuning behoeft, moeilijk ingezet worden. Ook wordt het onmogelijk mensen vanuit social return-beleid in te zetten. Daarnaast is het voor een milieukundig begeleider die geen veldwerkregistratie of monsternemingsregistratie heeft wel goed om af en toe als 2e man mee te gaan met dit soort werk om verplichte kennis over deze werkzaamheden te onderhouden. Met de gewijzigde Regeling is dit bijna niet mogelijk. Kortom, tijd om de wijziging in de Regeling beter te wijzigen. De insteek van VKB, VVMA, SIKB en Ministerie van I&M is een meester-gezel-situatie. Onder de hoede van 1 geregistreerde meester kan 1 niet –geregistreerde gezel mee werken. Dit werkt kwaliteitsverhogend, is duurzamer en socialer en efficiënter. Om deze wijziging te kunnen realiseren is een wijziging van het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit nodig. Daarnaast zullen de BRL en de protocollen hierop moeten worden afgestemd. Het ligt in de planning dit in 2015 te realiseren.