De sectie Advies participeert in de begeleiding van het opstellen van een nieuwe NEN 5717/NEN 5725 (vooronderzoek). De hoofdpunten van de inzet zijn de volgende:

  • De norm heeft tot doel om te komen tot een hypothese voor milieuhygiënische (water)bodemkwaliteit met bijbehorende onderzoeksstrategie, echter in de norm is veel te verzamelen informatie opgenomen die niet direct bijdraagt aan de afleiding van de hypothese voor het milieuhygiënisch onderzoek. Ondanks het belang van deze informatie, zou dit uitgebreide niveau van informatieverzameling geen verplichtend onderdeel moeten uitmaken van de norm.
  • Verder pleiten wij voor opname van een eenvoudig schema met minder verplichtingen; dat is voldoende voor het beoogde doel en beter werkbaar, zonder dat dit afbreuk doet aan de benodigde informatiebehoefte.
  • Voor beide normen geldt dat waar door de markt nadrukkelijk wordt gevraagd om doelvoorschriften, de normen toch nog steeds invulling geven in de vorm van middelvoorschriften.

september 2014