In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Rondom asbestonderzoek is de afgelopen jaren veel veranderd, daarom zijn deze normen door het NEN herzien.
Hier vindt u meer informatie.