Op de Algemene ledenvergadering van 12 maart j.l. heeft een VKB bestuurswissel plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van Laurent Bakker (Tauw) en Ronny Huls (Eco Reest). Beiden hebben zich lange tijd ingezet voor de vereniging maar hebben vanwege verandering in functie binnen het eigen bedrijf gekozen om het VKB bestuur te verlaten. De ALV heeft beide heren bedankt voor hun enthousiasme en inzet voor beter kwaliteitsbeheer in de bodemketen in het algemeen en voor hun inzet voor VKB in het bijzonder. We hopen beide heren nog tegen te komen in het werkveld!

In dezelfde vergadering zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen. We verwelkomen bij deze Tessa Verschoor (Tauw) en Menno Smits (Antea group) als nieuwe bestuursleden. We hebben er alle vertrouwen in dat zij met enthousiasme en deskundigheid hun nieuwe rol gaan oppakken.