Continuïteitsborging

De VKB biedt klanten van VKB-leden een zogenaamde “continuïteitsgarantie” aan. Mocht een VKB-lid niet in staat zijn een opdracht af te ronden wegens vertrouwensbreuk of om bedrijfseconomische redenen dan zorgt de VKB er voor dat het project met een minimum aan tijdsverlies en kosten door een ander VKB-lid wordt voltooid.