Klachtenprocedure

Bemiddeling bij conflicten

Komt u er met uw bodemintermediair niet uit? Dan biedt de VKB een laagdrempelige geschillencommissie waar leden en hun klanten terecht kunnen in geval van onenigheid over de werkzaamheden welke gerelateerd zijn aan de werkvelden van de VKB.

De VKB fungeert hierbij als mediator tussen leden en klanten. De commissie kan geen dwingend advies uitbrengen, maar zoekt naar een acceptabele oplossing voor beide partijen.

De procedure kan eenvoudig worden gestart door middel van een e-mail info@vkb-online.nl naar het secretariaat ter attentie van de secretaris van de VKB .

Uitgezonderd

De geschillencommissie neemt alleen meldingen in behandeling voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een bedrijf voor de periode dat deze lid was van de VKB.

De procedure wordt direct gestaakt indien aan het lid surseance van betaling is verleend, deze failliet is verklaard, of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beƫindigd, voordat de commissie een uitspraak heeft gedaan.