Kwaliteit

VKB-KWALITEIT
Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.De VKB leden zijn gerechtigd om het keurmerk te gebruiken in hun correspondentie en rapportages. Het VKB keurmerk geeft aan dat:

  • Het bedrijf lid is van de VKB en in dit kader actief bezig is met kwaliteitsverbetering.
  • Het bedrijf voldoet aan alle door de VKB voorgeschreven kwaliteitscriteria en hierop met regelmaat door de VKB wordt geaudit.
  • De werkzaamheden zijn / worden uitgevoerd door hiervoor competente medewerkers en volgens de vigerende VKB-protocollen / richtlijnen en SIKB-protocollen. Deze protocollen zijn aantoonbaar ge├»mplementeerd in het kwaliteitssysteem van het bedrijf. Externe auditors zorgen voor controle op de naleving van de protocollen.