Het VKB lid Jos Theeuwen van Grontmij heeft bij het SIKB Jaarcongres een pitch gegeven. De essentie van zijn verhaal was: door gebruik te maken van private kwaliteitsdocumenten voor het toezicht op de naleving van de Kwaliboregeling belemmert ILT de kwaliteitsverbetering van het bodembeheer! Van je fouten kun je leren wordt: voor je fouten wordt je beboet. Dat stimuleert niet tot en lerende (kwetsbare) opstelling. Binnenkort zal er een artikel over dit onderwerp van Jos Theeuwen gepubliceerd worden in het blad BODEM.