Vanaf begin 2017 heeft VKB zich ingespannen om, samen met andere partijen, een onderzoek naar de relatie tussen voorkomen van puin en de aanwezigheid van asbest te laten uitvoeren. Dit heeft geleid tot het aanleveren van data door 50 organisaties. Op grond van deze data is door TNO een statistische analyse uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn op 30 mei gepresenteerd op een minisymposium ten overstaan van circa 240 belangstellenden.

Hoe nu verder? Allereerst komt het projectteam weer bij elkaar op 21 juni, het projectteam wordt ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van Inspectie SZW, NEN (Edwin de Baat), Netbeheerders (Marcel Timmermans van Alliander) en CROW400 (Daan van Wieringen van Tauw). Deze groep zal op grond van de analyse en de knelpunten in de praktijk proberen te komen tot praktische aanbevelingen hoe om te gaan met asbestonderzoek in bepaalde situaties (vooronderzoek, veldwerk en onverwachte situaties bij graafwerkzaamheden).

De tussenresultaten van het onderzoek vind u

Hier