Hamer 2002016 is voor de VKB een bijzonder jaar. De vereniging bestaat 20 jaar. Reden voor een feestelijk jaar, waarin met leden en klanten gevierd zal worden wat er in de afgelopen jaren bereikt is.

De VKB heeft zich in de afgelopen twee decennia sterk gemaakt voor protocollering en handhaving voor schone grond. Te vaak waren er geluiden dat de ingenieursbureau hun werk niet goed deden. Dat was reden tot oprichting van de vereniging en het leveren van bewijs van het tegendeel. In 1996 stelde Kamerlid Klein Moglenkamp van de VVD al vast dat in feite geen enkele provincie voldeed aan de resultaatverplichtingen die voortvloeiden uit de bestuursovereenkomst. Bij een groot aantal provincies hadden de regionale inspecties zelfs twijfels over het realiseren van de beoogde tijdsinzet voor handhaving. Waren de provincies te laks in hun beleid, of het Rijk wellicht te ambitieus?