De VKB heeft bij de ministeries van I&M en EZ gepleit voor verhoogde aanpassingsfrequentie van de Regeling Bodemkwaliteit. In de Rbk wordt naar private documenten verwezen die vaker worden aangepast dan de regelgeving zelf. Trage aanpassing betekent dat er langer gewerkt moet worden met een werkwijze die inmiddels verouderd is, brengt nodeloze kosten met zich mee en zet spanning op de handhavingspraktijk.
Wij vindt dat een ongewenste ontwikkeling!