De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is jarig! Vandaag (18 november 2021) vieren we ons 25 jarig bestaan. In het komende jaar vieren we dit jubileum graag samen met al onze partners in het werkveld van duurzaam bodembeheer.

VKB is in 1996 gestart uit een behoefte aan professionalisering in het bodemwerkveld. Eind jaren tachtig groeide de vraag naar bodemonderzoeken enorm. Er ontstond een serieuze markt terwijl het vakgebied nog in de kinderschoenen stond. Opdrachtgevers vroegen logischerwijs om uniformiteit én meer zicht op de kwaliteit. Onze vereniging wilde daarin voorzien.

Met elkaar hebben we dat doel bereikt. De kwaliteitsdocumenten die VKB in de beginjaren heeft ontwikkeld rondom de uitvoering van veldwerk, zijn inmiddels binnen SIKB samengevoegd tot de protocollen 1001 en 2001. Een belangrijke doelstelling van VKB is behaald: kwaliteitsverbetering en uniformering. Maar het werk is niet af. VKB is ook een gesprekspartner voor overheden, klanten en toezichthouders rondom kwaliteitsverbetering en duurzaam bodembeheer.

Onze leden willen zinvol én maatschappelijk relevant werk doen. Samen met VKB denken zij kritisch mee over hoe we dit voor opdrachtgevers het beste kunnen uitvoeren. Daarnaast loopt VKB voorop als gaat om de verbetering van kwaliteit en innovatie. Rondom actuele bodemthema’s neemt onze vereniging het voortouw door zelf projecten uit te voeren of mee te werken met initiatieven van organisaties in de keten. Werken aan kwaliteit doe je samen. De spelregels zijn er ook in ons belang. Maar, je moet ze wel werkbaar houden.

Daarom wil VKB het jubileum ook samen vieren. Dat doen we in de loop van komend jaar, met activiteiten voor onze leden, voor andere organisaties in de keten van duurzaam bodembeheer en voor opleidingen en studenten. We blijven ons netwerk informeren over de geplande activiteiten. Houd daarvoor onze website in de gaten of volg ons op LinkedIn.