De VKB was 18 en 19 november ruim vertegenwoordigd op het Bodembreed Symposium, het jaarlijkse bodemcongres voor én door de bodemprofessionals.
Dit jaar was het congres georganiseerd rondom de thema’s: “Duurzaam gebruik, De gezonde bodem, Onderzoeken en saneren, Bodem kwaliteitszorg, Grond en bouwgrondstoffen en Opleiding, kennis en informatie”.
De VKB stand was een vast ontmoetingspunt in de centrale hal waar adviseurs en beleidsmakers elkaar vonden.

VKB Stand BodemBreed