WKO_Zhuobiao_Ni_bron=WageningenUR 200Met een warmte-koudeopslag is vervuild grondwater zeker tien keer sneller schoon te maken dan met bestaande technieken.

Dit blijkt uit onderzoek van promovendus Zhuobiao Ni aan de Wageningen University. Hij verdedigde zijn proefschrift op 8 december 2015. In zijn onderzoek toonde hij aan dat warmte-koudeopslag de biologische bodemsanering stimuleert en versnelt. Het systeem is net een wasmachine: in de buizen die de grond ingaan beweegt het water heen en weer. De micro-organismen die de verontreiniging ‘opeten’, gaan zich daardoor hechten aan de vuile bodemdeeltjes, blijkt uit laboratoriumproeven, en kunnen zo extra veel vervuiling opnemen. De organismen zoeken bovendien de warme put op waar ze zich veel sneller vermeerderen.

Proces versterkt zichzelf
“Het is een zichzelf versterkend proces waardoor de bacteriën tot een factor tien meer vervuiling opnemen en onschadelijk maken”, vertelt Ni’s copromotor Tim Grotenhuis van de Environmental Technology Group van Wageningen University. Als het in de praktijk net zo vlot verloopt als in het lab, bereikt de combinatie van WKO en biologische sanering in drie jaar evenveel als de huidige technieken in dertig jaar. Bovendien is het veel goedkoper, vertelt Grotenhuis. In situ bodemverontreiniging in het stationsgebied van Utrecht zou zo’n 100 miljoen euro hebben gekost, met de ‘biowasmachine’ 11 miljoen, becijferden de onderzoekers.

Toepasbaar in steden
Een WKO-systeem wordt nu in principe alleen toegepast bij schoon grondwater, uit angst voor verspreiding van bodemvervuiling. Nederland telt echter ongeveer elfduizend locaties waar de bodemvervuiling risico’s met zich meebrengt bij huidig of toekomstig gebruik. Vaak komt die vervuiling door gechloreerde oplosmiddelen uit voormalige chemische wasserijen. Die locaties zijn vooral in steden te vinden, waar WKO’s juist goed toepasbaar zijn. Oppompen en behandelen van het door de bodemverontreiniging vervuilde grondwater kan, maar dan staat er twintig tot dertig jaar een pomp te draaien. Ook bij biologische bodemsanering ter plaatse duurt het meestal enkele tientallen jaren om deze verontreinigingen af te breken. Het is bovendien erg duur.

Foto: In de zomer verwarmt de zon het gebouw, dat wordt gekoeld met grondwater uit de koude bron. De verontreiniging wordt gepompt naar de warme bron waar het biologisch wordt afgebroken door bacteriën (foto Wageningen UR)

Bron: Wageningen UR, 3-dec-15