De VKB heeft met succes gepleit voor het aanpassen van protocol 2001 met betrekking tot het plaatsen van meer dan één peilbuis in een boorgat dieper dan 6 meter. Reden hiervoor was dat er in het verleden ten behoeve van langdurige monitoringsprojecten regelmatig meer dan één diepe peilbuis in een boorgat zijn geplaatst. De resultaten over de jaren heen van deze peilbuizen geven geen aanleiding  om aan te nemen dat twee peilbuizen in één boorgat  leidt tot afwijkende resultaten. Strikte handhaving van het oude protocol zou inhouden dat deze peilbuizen niet meer voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit en dat er onnodig veel nieuwe peilbuizen, tot wel 100 meter, opnieuw moeten worden geplaatst. Dankzij de VKB is er in het wijzigingsblad op de BRL SIKB 2000 een wijziging opgenomen dat het, onder voorwaarden, plaatsen van meer dan één peilbuis in een boorgat mogelijk maakt. Dit wijzigingsblad is opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit die met ingang van 1 januari 2015  in werking is getreden.