Over de VKB

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van bodem en ondergrond te borgen en te verbeteren. De VKB wil de verbetering van wetgeving en deregulering mee helpen vormgeven en streeft naar een gezonde verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies. De VKB is intermediair tussen Europese ontwikkelingen en Nederlandse actoren, en is gesprekspartner en belangenbehartiger in de bodemsector.

Privacy verklaring

VKB hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met uw gegevens. U kunt in onze privacy verklaring nalezen op welke manier VKB uw gegevens verzameld en verwerkt. U kunt de privacy verklaring van VKB hier downloaden.