FAQ items aan het laden...

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) is een vereniging van bodemadvies- en -onderzoeksbureaus en heeft als doel om de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van bodem en ondergrond te borgen en te verbeteren.

De VKB wil de verbetering van wetgeving en deregulering mee helpen vormgeven en streeft naar een gezonde verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies. We zijn intermediair tussen Europese ontwikkelingen en Nederlandse actoren, en gesprekspartner en belangenbehartiger in de bodemsector.

De afdelingen waar het om draait!

Blijf op de hoogte!

VKB-nieuws

VKB-agenda

VKB algemene ledenvergadering

12 december 2019: 14:00 - 17:00

VKB Bestuursvergadering

19 december 2019: 10:00 - 12:00

Onze trots, onze leden