De Aziatische Duizendknopen woekeren voort in Nederland. Deze snelgroeiende plant veroorzaakt problemen door verstoring van de biodiversiteit, maar de plant richt ook schade toe aan gebouwen, wegen en dijken. Daarom moet verdere verspreiding voorkomen worden. Een belangrijke route voor verspreiding loopt via grondverzet. Maar wanneer is er voldoende aangetoond dat deze plant niet in de grond aanwezig is? Je wilt meer zekerheid, voordat je een schep in de grond zet en de grond of bagger elders weer toepast. Hoe pak je dit aan?

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) heeft de afgelopen maanden een onderzoeksmethode ontwikkeld voor de aanpak van de Aziatische Duizendknopen in de bodem. Het project is uitgevoerd samen met collega’s van de VVMA (Vereniging van Milieu Adviseurs).

En met succes… vandaag presenteren wij trots het resultaat!

Download hier het rapport “Onderzoeksmethode voor Aziatische duizendknopen”

Dit rapport geeft houvast bij het uitvoeren en de aanpak van locatie inspecties en bodemonderzoek.

Het rapport is ook op te vragen bij het VKB secretariaat via info@vkb-online.nl.

Voor meer informatie over het rapport kunt u contact opnemen met de projectleider: Luuk de Vetten

Nogmaals dank aan alle betrokken partijen bij de totstandkoming van dit rapport!