In opdracht van de VKB is de handreiking voor de bemonstering van PFAS van het expertisecentrum PFAS geactualiseerd naar de laatste inzichten. Deze door de VKB aangepaste handreiking is kortgesloten en afgestemd met de VVMA en het Expertisecentrum PFAS, waardoor er sprake is van een door de branche gedragen handreiking. Omdat de kennis over deze stofgroep nog steeds in ontwikkeling is, houdt het document voorlopig de vorm van een handreiking. Dit maakt het mogelijk om nieuwe inzichten in de toekomst snel te kunnen verwerken.

U kunt het protocol hier downloaden

Op 3 juli 2020 is ook een gewijzigde versie van het Tijdelijk handelingskader PFAS (versie 2 juli 2020) voor hergebruik van grond en baggerspecie gepubliceerd (hier te downloaden). De belangrijkste wijzigingen zijn het verruimen van de achtergrondwaarden voor de landbodem en het aanpassen van de normen voor het toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en diepe plassen. De wijziging is mogelijk gemaakt door nieuwe inzichten uit recent onderzoek van RIVM en Deltares.

Met de aanpassingen in het bemonsteringsprotocol en het Tijdelijk handelingskader is een aantal knelpunten in het bodemonderzoek naar PFAS weggenomen. We zijn benieuwd of u dit ook zo ervaart in de uitvoeringspraktijk. Daarom horen we graag uw ervaringen.