VKB streeft naar kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Wij dragen bij aan een duurzame bodemketen door het ontwikkelen en stimuleren van kwaliteit en kennis. De vereniging richt zich op drie actoren: onze leden, klanten van onze leden en de overige partijen in de bodembeheerketen.

Onze leden

VKB ontzorgt haar leden door middel van het behartigen van de doelstelling en belangen van de vereniging bij veranderende regelgeving, signaleren van knelpunten in de regelgeving, informatievoorziening naar de leden, onderlinge afstemming en als klankbord voor vragen. Ook fungeert de VKB als intermediair tussen leden en klanten over het inkoopgedrag bij opdrachtgevers.

Klanten van onze leden

Klanten van onze leden kunnen vertrouwen op de kwaliteit van dienstverlening van VKB leden. De vereniging ondersteunt de leden bij het optimaliseren en invulling geven aan kwaliteitsbeheer. Dit doet de VKB door:

  • Evalueren en verbeteren van het kwaliteitssysteem via interne audits. Dit geeft de klant de extra zekerheid dat hij een betrouwbaar en deskundig bedrijf heeft ingeschakeld.
  • Aanbieden van een laagdrempelige geschillencommissie waar leden en hun klanten terecht kunnen in geval van onenigheid.
  • Zorgen dat een project met een minimum aan tijdsverlies en meerkosten door een ander VKB lid wordt voltooid indien door een vertrouwensbreuk of om bedrijfseconomische redenen een VKB lid niet in staat is een opdracht af te ronden.
  • Fungeren als intermediair voor klachten over de geleverde kwaliteit door de sector.
  • Optreden als gesprekspartner met opdrachtgevers wanneer daar vanuit de markt om gevraagd wordt zonder een brancheorganisatie te zijn.

Partijen in de bodembeheerketen

VKB fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner voor andere partijen binnen de bodembeheerketen, zowel nationaal als internationaal. Dit noemen wij de VKB vertegenwoordigingen. Hierbij werken wij aan:

  • Actief meewerken aan de verbetering van het huidige systematiek voor kwaliteitsbeheer in de bodem (KWALIBO) en in de deregulering van het bodembeheer. VKB streeft naar een goede verhouding tussen werkbare processen en integer bodemadvies.
  • Fungeren als gesprekspartner en belangenvertegenwoordiger van de leden binnen netwerken voor traditionele maar ook voor nieuwe bodemthema‚Äôs.
  • Nauwgezet volgen van en meepraten over de totstandkoming van de Europese regelgeving.

Terug naar ‘Over VKB’