Algemene ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene ledenvergadering (ALV). De ALV bestaat uit beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van onze leden en komt ten minste vier keer per jaar bijeen. De ALV beslist over de organisatie, doelstellingen en activiteiten van de vereniging.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur (DB) van de vereniging bestaat uit vijf door de ALV gekozen leden. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de VKB en uitvoering van de besluiten van de ALV. Binnen het DB worden de volgende functies vervuld: de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en het algemeen bestuurslid. Naast deze functies maken de bestuursleden onderling afspraken over de verdeling van de taken en vertegenwoordigingen. Het huidige bestuur bestaat uit:

Peter van Mullekom / Stantec
Peter van Mullekom / StantecVoorzitter
Robbert van 't Veer / AnteaGroup
Robbert van 't Veer / AnteaGroupVice-voorzitter
Tessa Verschoor / Tauw
Tessa Verschoor / TauwSecretaris
Bram van de Pas / Econsultancy
Bram van de Pas / EconsultancyPenningmeester
Babette van Munster / Witteveen+Bos
Babette van Munster / Witteveen+BosBestuurslid

Secretariaat

De vereniging wordt ondersteund door een professioneel secretariaat.

Terug naar ‘Over VKB’