Algemene ledenvergadering

Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene ledenvergadering (ALV). De ALV bestaat uit beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van onze leden en komt ten minste vier keer per jaar bijeen. De ALV beslist over de organisatie, doelstellingen en activiteiten van de vereniging.

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur (DB) van de vereniging bestaat uit vier door de ALV gekozen leden. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de VKB en uitvoering van de besluiten van de ALV. Binnen het DB worden de volgende functies vervuld: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en het algemeen bestuurslid. Naast deze functies maken de bestuursleden onderling afspraken over de verdeling van de taken en vertegenwoordigingen. Het huidige bestuur bestaat uit:

Laurent Bakker / Tauw
Laurent Bakker / TauwVoorzitter
Peter van Mullekom / Stantec
Peter van Mullekom / StantecSecretaris
Peter Kaasenbrood / ABELtalent
Peter Kaasenbrood / ABELtalentPenningmeester
Ronny Huls / EcoReest
Ronny Huls / EcoReestBestuurslid

Afdelingen

De vereniging heeft vier afdelingen die zich bezig houden met inhoudelijke vraagstukken. Elk lid van de vereniging heeft zitting in minimaal één afdeling. De afdelingen hebben elk een eigen doelstelling en jaarprogramma, waarover zij verantwoording afleggen aan de ALV. Daarnaast kunnen de afdelingen door de ALV gevraagd worden bepaalde inhoudelijke vraagstukken op te pakken. Meer informatie over de afdelingen vindt u hier.

Secretariaat

De vereniging wordt ondersteund door een professioneel secretariaat.

Terug naar ‘Over VKB’