Op 30 april 2020 is de Richtlijn voor risicogestuurd werken bij tijdelijk uitplaatsen (zonder afvoer van grond) met betrekking tot asbest in puinhoudende bodem gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat Bodem+. U kunt de richtlijn hier downloaden.

Deze richtlijn is mede tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met de VKB (zie ons nieuwsbericht). Het doel van deze richtlijn is dat een aantal knelpunten rondom het (onverwacht) aantreffen van puin of asbestverdacht materiaal tijdens het werk kan worden opgelost. De richtlijn is nu enkele maanden in werking, we zijn dan ook erg benieuwd naar de ervaringen uit de praktijk.

Door toepassing van de richtlijn verwachten we dat veel minder graafwerkzaamheden worden stilgelegd. De richtlijn biedt helderheid bij het onverwachts aantreffen van puin in de bodem. En wij verwachten dat dit leidt tot veel minder discussie met toezichthouders.. De impact van de richtlijn wordt verder sterk bepaald door de mate waarin de lokale overheden de richtlijn hebben geaccepteerd als de te volgen werkwijze.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen! U kunt ze delen via twitter, linkedin of dit nieuwsbericht.