Op maandag 25 juni a.s. organiseren de gemeente Dordrecht en het Expertisecentrum PFAS het symposium ‘Handelingskader PFAS’. PFAS is een stofgroep waaronder de stoffen PFOS, PFOA en GenX vallen. Voor deze ‘opkomende stoffen’ is door het Expertisecentrum PFAS een Handelingskader opgesteld. Het Handelingskader PFAS is tot stand gekomen in samenwerking met vele overheden, waaronder de gemeente Dordrecht. Op het symposium wordt een Handelingskader PFAS officieel aangeboden aan de gemeente Dordrecht, en daarna nader toegelicht in zowel een plenaire sessie als in verdiepende werksessies.

Dit symposium is voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met PFAS of andere ‘opkomende stoffen’. Een symposium dus voor gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, kennisinstituten, grondbanken, weg- en waterbouwbedrijven, adviesbureaus, etc.

Meer informatie

Aanmelden