De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) bestaat 25 jaar!

Dat gaan we met elkaar vieren. VKB is immers nog even relevant als 25 jaar geleden. Wij nodigen u van harte uit voor het ‘Symposium VKB 25 jaar’ op donderdag 3 november 2022 bij de Gasfabriek in Deventer.
VKB staat voor Vakmanschap, Kennis, en Betrokkenheid. Dat ziet u ook terug in het programma van het symposium. We presenteren dan de laatste resultaten van een aantal VKB projecten. Daarnaast kijken we graag samen met u naar de toekomst en is er voldoende gelegenheid om te netwerken en natuurlijk het glas te heffen met elkaar in deze bijzondere locatie.

Voorlopig programma:

12.00 – 13.00 uur     Netwerklunch

13.00 – 16.30 uur     Inhoudelijk programma met:

  • Opening door de dagvoorzitter
  • Woord van welkom van de voorzitter VKB
  • Presentaties en discussie over
    • Bodemonderzoek en Ontplofbare Oorlogsresten
    • Bodemonderzoek en Japanse duizendknoop
    • Toetsmodule lokale normen onder de Omgevingswet
  • Discussie over toekomstige vraagstukken in het werkveld van milieuhygiënisch bodemonderzoek

16.30 – 18.00 uur     Borrel

 

Aanmelden

Er zijn geen kosten aan deelname gebonden. Meldt u zich daarom nu al aan via onderstaande link. Mocht de belangstelling groter zijn dan de locatie toelaat, dan krijgen VKB leden tot 21 september 2022 voorrang bij de aanmelding.