Een stapje extra
Door de wettelijke verankering van de Beoordelingsrichtlijnen (BRL) voor partijkeuringen, (water)bodemonderzoek, machinaal boorwerk en milieukundige begeleiding dient ieder uitvoerend adviesbureau te beschikken over een gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem (gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO9001 of gelijkwaardig).

Volgens de VKB-filosofie is deze verplichte minimale vorm van kwaliteitsborging niet de einddoelstelling maar slechts het startpunt in het continue proces van verbetering van de eigen kwaliteit en prestaties.

VKB-leden willen net dat extra stapje zetten om zich te onderscheiden en lopen zo voorop waar het gaat om verbetering van kwaliteit en innovatie. Onze opdrachtgevers plukken hier de vruchten van!

Het VKB-lidmaatschap
Het VKB lidmaatschap geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. De VKB leden zijn gerechtigd om het VKB beeldmerk te gebruiken in hun correspondentie en rapportages. Het VKB beeldmerk geeft aan dat:

  • Het bedrijf lid is van de VKB en in dit kader actief bezig is met kwaliteitsverbetering;
  • Het bedrijf voldoet aan alle door de VKB voorgeschreven kwaliteitscriteria en hierop met regelmaat door de VKB wordt geaudit;
  • De werkzaamheden zijn / worden uitgevoerd door hiervoor competente medewerkers en volgens de vigerende richtlijnen en protocollen. Deze zijn aantoonbaar geïmplementeerd in het kwaliteitssysteem van het bedrijf. Externe auditors zorgen voor controle op de naleving van de protocollen.

Kwaliteitsgarantie en geschillencommissie
Opdrachtgevers kunnen met klachten en geschillen die betrekking hebben op de kwaliteit van de door het VKB-lid geleverde prestatie terecht bij de geschillencommissie van de VKB.

Continuïteitsgarantie
VKB biedt aan klanten van VKB-leden een zogenaamde “continuïteitsgarantie”. Mocht een VKB-lid niet in staat zijn een opdracht af te ronden wegens vertrouwensbreuk of om bedrijfseconomische redenen dan zorgt de VKB er voor dat het project met een minimum aan tijdsverlies en kosten door een ander VKB-lid wordt voltooid.

Terug naar ‘Over VKB’