Om de belangen van onze leden te behartigen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kwaliteitsborging in het bodembeheer is de VKB betrokken bij verschillende projecten en hebben we zitting in / onderhouden we contacten met diverse externe gremia.

Projecten

Vertegenwoordigingen

Contacten

Terug naar ‘Over VKB’